Ann-Britt Hägglöf betraktar inte situationen på Sjöfruskolan, med mångårig mobbning och elever som inte vågar gå till skolan, som speciell.

- Det är sådant som alla skolor måste jobba med, säger Ann-Britt Hägglöf.

Ledningen har enligt henne försökt göra insatser för att skapa en trygg arbetsmiljö på skolan.

Varför har då flera klasser utdragna arbetsmiljöproblem?

- Uppenbarligen har vi inte nått fram. Det handlar om individer, om hur vi bemöter barn, om organisationen. Det här måste vi diskutera i arbetslagen, säger Ann-Britt Hägglöf som och tillägger:

- Vi måste få mer hjälp från Elevhälsan.

Ann-Britt Hägglöf bekräftar att skolledningen sa nej när en föräldragrupp önskade ett föräldramöte. Föräldrarna hade då fått information om att det förekommer fysisk och psykisk mobbning i klassen.

Varför sa ni nej?

- Vi tänkte att ett föräldramöte inte skulle leda någon vart. Nu är det ett nytt läge och en inbjudan till föräldramöte har gått ut, säger Hägglöf.

Enligt henne har skolan en pågående undervisning om värderingar och likabehandling av människor.

- Vi jobbar med det hela tiden och när frågorna dyker upp. Lite till och från, säger Ann-Britt Hägglöf.

Kerstin Eriksson